Urządzenia technologiczne

 

Urządzenie montażowe AAF-44

  • Urządzenie do wciskania nitów typ ACB-7;
  • Urządzenie automatyczne do zaciskania nitów typ ACB-11;
  • Urządzenie półautomatyczne do zaciskania nitów typ ACB-14;
  • Urządzenie montażowe AAF-44;
  • Urządzenie do podawania smaru pod ciśnieniem z beczek typy UFS-1 i 2;
  • Urządzenia do dokładnego porcjowania smaru;
  • Urządzenia do mycia zanurzeniowego i ultradźwiękowego typ AKA-62;
  • Urządzenie do mycia zanurzeniowego na gorąco typ- AKA-63.

Urządzenie do zaciskania nitów ACB-14Myjka AKA-62