Pozostałe

Urządzenie transportowe

Urządzenia transportu międzyoperacyjnego jak:

  • zasobniki;
  • wózki;
  • podajniki;
  • dozowniki;
  • orientowniki;
  • transportery poziome i pionowe;
  • bufory;
  • układaczki itd., dla przedmiotów typu pierścień, tuleja, wałek.